Meer info

Tarieven

Raadpleging in het kabinet€27
Bezoek thuis, in het WZC of in het ziekenhuis€40,04
Raadpleging ’s avonds (na 18u)€31,5
Uitstrijkje+ €5,5
Hechting (incl. gebruikt materiaal)+ €39 tot €58,70
Cryotherapie (bevriezen)+ €6,21
Elektrocardiogram+ €18,57
Dit zijn de meest frequent gebruikte tarieven in onze praktijk. Wij volgen hiervoor de nationale conventie artsen-ziekenfondsen, en ronden af op €0,5. De terugbetaling verschilt naar gelang uw statuut, leeftijd en of u een GMD hebt in onze praktijk. Voor meer info hierover, kan u terecht bij uw ziekenfonds.

We aanvaarden betaling met cash, bancontact of Payconic (QR-code).

Als u recht heeft op de derdebetalersregeling, hoeft u enkel het remgeld betalen. Wij hebben een rechtstreekse koppeling met de ziekenfondsen om na te gaan wie dit recht geniet.

Heeft u problemen om de consultatie te betalen? Spreek ons hierover aan, en we zoeken in alle discretie naar een oplossing.

GMD en eHealth

eHealth is een verzamelnaam van verschillende diensten in de cloud die zorgverleners en de sociale zekerheidsinstellingen toestaan om gemakkelijker met elkaar te communiceren. Hierdoor kunnen we u betere en veiligere zorg geven.

Om uw gegevens via eHealth te kunnen delen, moet u uw toestemming geven. Dit kan in het ziekenhuis, bij de apotheker, op de praktijk, of thuis. U kan uw toestemming ook ten allen tijde weer intrekken.

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor zorgverleners met wie u een therapeutische relatie hebt. Via deze website kan u nagaan welke zorgverleners toegang hebben tot uw dossier, en kan u individuele zorgverleners de toegang ontzeggen.

Het GMD of Globaal Medisch Dossier is een term voor het overkoepelende medisch dossier dat uw vaste huisarts voor u bijhoudt. Wij ontvangen hiervoor een vergoeding van de mutualiteit. U krijgt een hogere terugbetaling (of betaald minder remgeld) als u consulteert bij uw GMD-houdende huisarts. Omdat wij met een gedeeld patiëntendossier werken, krijgt u deze hogere terugbetaling bij alle artsen binnen onze praktijk.

Privacy en GDPR

Artsen zijn gebonden aan een strikt beroepsgeheim, en ook onze medewerkers van het telesecretariaat zijn hierdoor gebonden.

U heeft het recht om uw eigen dossier in te kijken, gegevens te laten corrigeren en te bepalen met wie wij deze gegevens mogen delen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw dossier bij te houden tot 30 jaar na het laatste contact.

Wettelijke vermeldingen

De praktijk is gevestigd op de Pater Lievenslaan 31, bus 1, 3010 Kessel-Lo. U kan ons telefonisch bereiken op 016/25.38.91, alle werkdagen tussen 8u en 19u.

BVBA DR. ANNICK JANSSENS
KBO: 0840.439.177
Vestigingsadres onderneming:
Pater Lievenslaan 31 bus 1,
3010 Kessel-Lo

Geneeskunde is een gereglementeerd beroep. Wij zijn beide erkend en geaccrediteerd huisarts. De toezichthoudende autoriteit is de Orde der Artsen, gevestigd te Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel. Huisartsen moeten zich houden aan de Code van medische deontologie. U kan deze raadplegen via deze link.

Wij zijn niet BTW-plichtig (art. 44 BWT-wetboek).